Nå blir kjøretimer i skoletiden gyldig fravær

Siden 2016 har kjøreopplæring i skoletiden vært registrert som ugyldig fravær. Nå gjør regjeringen en U-sving og gjør inntil 19 kjøretimer til gyldig fravær.

Nå blir det enklere for elevene og tilpasse sin hverdag både i forhold til skole og fritid. I tillegg får elevene en mer aktuell kjøreopplæring etter det normale trafikkbildet og ikke i helger og ferier hvor det er mindre trafikk på veiene.

Historikk: Ved semesterstart i 2016 ble det innført nye fraværsregler for å forhindre skulking for elever i videregående skole. Den nye regelen har komplisert kjæreopplæringen både for elev men også for bransjen generelt. I lang tid har bransjen jobbet for å endre regelen, gjennom utallige debatter i mediene, møter med politikere både lokalt og på Stortinget. Og nå har endelig regjeringen gjort om på regelen.

Vi i Grahl Trafikkskole er en av mange som ønsker nye elever velkommen til kjøreopplæring på alle virkedager året rundt.